Możesz złożyć reklamację wypełniając poniższy formularz reklamacyjny. Za jego pomocą będziesz mógł dołączyć dokumenty, wymagane do rozpatrzenia reklamacji oraz poznasz numer, pod którym reklamacja została zarejestrowana w systemie Fedex. Po złożeniu reklamacji otrzymasz potwierdzenie przyjęcia jej przez FedEx. Pola oznaczone (*) w formularzu są wymagane. W razie pytań skontaktuj się z naszym Biurem Obsługi Klienta.

Formularz zgłoszenia reklamacji
Nr Listu Przewozowego *
Podaj
Nr listu przewozowego
*

Podaj numer listu przewozowego przesyłki, której dotyczy reklamacja.

Reklamujący *

Pełna nazwa firmy /
Osoba prywatna Imię i Nazwisko
*

Nr Klienta

Wpisz numer Klienta, jeżeli masz zawartą umowę z FedEx. Numer znajdziesz na umowie z FedEx lub na fakturze. Jeżeli nie posiadasz zawartej umowy z FedEx, pozostaw puste pole.

Nr NIP

Ulica *

Nr domu *

Nr lokalu

Jeżeli brak, pozostaw puste pole.

Kod
pocztowy
*

Wpisz polski lub międzynarodowy kod pocztowy.

Miejscowość *

Kraj *

Telefon kontaktowy

Adres e-mail *

Powtórz
adres e-mail *

Adresat pisma z decyzją reklamacyjną

Podaj dane oraz adres firmy/osoby, której należy udzielić odpowiedzi na reklamację.

Pełna nazwa firmy /
Osoba prywatna Imię i Nazwisko
*

Nr NIP

Ulica *

Nr domu *

Nr lokalu

Jeżeli brak, pozostaw puste pole.

Kod
pocztowy
*

Wpisz polski lub międzynarodowy kod pocztowy.

Miejscowość *

Kraj *

  Przepisz wyrazy z obrazka

  Roszczenie reklamacyjne
  Wybierz typ rejestracji *

  Wybierz typ reklamacji *

  Wybierz typ roszczenia *

  Kwota odszkodowania *

  Wpisz, jeżeli żądasz odszkodowania za szkodę powstałą w przesyłce.

   Potwierdzenie zgłoszenia reklamacji

   Wyrażam zgodę na:

    Potwierdzenie przyjęcia reklamacji

    Dziękujemy za złożenie reklamacji.

    Zlecenie zostało przyjęte do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia zostanie przesłane na podany adres e-mail.


    Podsumowanie złożonej reklamacji:

    Twój numer zgłoszenia:
    Data złożenia reklamacji:


    Jeśli chciałbyś zasięgnąć dodatkowych informacji lub potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z naszym Biurem Obsługi Klienta.